Strona główna Informacje Informacje Kierunki kształcenia - Plastyk

Kierunki kształcenia - Plastyk

Plastyk 343204

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"Zawód plastyka charakteryzuje się wrażliwością na piękno i estetykę..."

Osoba, która podejmuje się takiego zawodu, będzie tworzyć różne dzieła – od bardzo pospolitych po wielkie arcydzieła – w zależności od obranej drogi.

Artysta plastyk musi przede wszystkim umieć rysować, malować i tworzyć różnorodnymi technikami. Wymaga się od niego także wielu różnych pozytywnych cech osobowości. Najważniejszą z nich jest kreatywność – nie ważne jak ukierunkujesz swoje działania, musisz być osobą potrafiącą stworzyć coś z niczego, czyli z głowy. Ważna jest spontaniczność, a jeżeli pracujesz w grupie twórczej również umiejętność nawiązywania kontaktów i porozumienia z zespołem. Często przydadzą się stalowe nerwy i obowiązkowość, na przykład niezłożenie prac przed deadline’em (deadline – [ang. dead – martwy, line – linia] w żargonie artystycznym ostateczny termin złożenia pracy do wydawcy), może oznaczać nawet utratę stanowiska pracy.

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • wady wzroku nieskorygowane szkłami;
 • brak widzenia obuocznego;
 • zaburzenia widzenia barw;
 • choroby oczu;
 • schorzenia narządu ruchu;
 • zaburzenia dotyku;
 • choroby skóry rąk;
 • alergie;
 • zaburzenia równowagi.

W liceum plastycznym mamy do wyboru następujące specjalizacje:

 1. Szkło artystyczne i witraż - projektowanie i realizacja szkła artystycznego, witrażu i biżuterii szklanej w tradycyjnych i nowoczesnych technologiach,
 2. Snycerstwo - projektowanie i realizacja artystycznych form rzeźbiarskich i użytkowych w drewnie z użyciem klasycznych i współczesnych technologii,
 3. Fotografia - wykonywanie fotografii artystycznej i realizacji multimedialnych,
 4. Projektowanie ubioru - tkanina artystyczna - projektowanie i realizacja tkanin i ubioru z zasadami funkcjonalności i estetyki,

Absolwent liceum plastycznego będzie:

 • twórczo kreować dzieła sztuki, świadomie posługując się językiem plastycznym w wyrażaniu indywidualnej osobowości artystycznej;
 • profesjonalnie korzystać z wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych, w szczególności rysunku i malarstwa oraz nauczanej specjalności zawodowej przy realizowaniu projektów;
 • posiadać znajomość terminów i pojęć z zakresu sztuk pięknych i technik sztuk plastycznych oraz profesjonalnie korzystać z wiedzy z różnych źródeł, w tym najnowszych (m.in. z Internetu);
 • biegle czytać i sporządzać dokumentację projektową i wykonawczą (realizacyjną) w zakresie wyuczonych dziedzin sztuk plastycznych;
 • profesjonalnie stosować w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka wyuczonych specjalności;
 • umiejętnie i racjonalnie organizować własny warsztat pracy, współpracować w grupie (zespole) pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za całość realizowanego projektu;
 • profesjonalnie korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i technologicznej oraz z zakresu krytyki i historii sztuki;
 • przestrzegać przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać elementarną wiedzę z zakresu regulacji prawnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego;
 • posiadać umiejętność chronologicznego przeglądu dziejów sztuki i dokonywania charakterystyki poszczególnych epok, stylów i kierunków, a także dokonania analizy cech twórczości wybitnych artystów, w szczególności współczesnych;
 • umiejętnie dokonywać analizy strukturalnej, formalnej, artystycznej i estetycznej dzieł sztuki - w tym własnych - pod względem stylu, gatunku, materii itp.;
 • umiejętnie formułować sądy, opinie i oceny w oparciu o własne kryteria wartości artystycznych;
 • profesjonalnie prezentować i konfrontować własne poglądy i dokonania twórcze oraz umiejętnie je dokumentować;
 • aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym, w szczególności plastycznym;
 • dbać o własny rozwój, podnosić kwalifikacje i aspiracje, dążyć do kształcenia i zdobywania wyższych stopni zawodowych;
 • dostrzegać wkład dziedzictwa kulturowego regionu w kulturę ogólnopolską i europejską;
 • znać podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności dotyczące możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej (artystycznej);
 • stosować w życiu zasady i normy etyczne kultury życia społecznego i etosu zawodowego.

W trakcie nauczania uczniowie biorą udział w plenerach oraz wystawach w kraju i za granicą.

Przykładowe miejsca pracy:

Plastyk może być zatrudniony w pracowniach sztuk plastycznych, w galeriach sztuki, w pracowniach projektowania form użytkowych, pracowniach wzornictwa przemysłowego, zakładach jubilerskich.

Może też pracować jako dekorator wystaw sklepowych w różnych obiektach handlowych, przy urządzaniu wystaw, targów i imprez muzycznych, teatralnych, sportowych itp.

Może dostać posadę np. w agencji reklamowej. Istnieje także możliwość rysowania np. komiksów dla wydawnictwa.

Może prowadzić własną pracownię artystyczną, pracownię projektowania wnętrz, ubioru lub agencję doradztwa plastycznego.

 

Certyfikaty i wyróżnienia szkoły

Zaloguj do dziennika
Kalendarz
styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
LogowanieReklama
Reklama