Strona główna Kierunki (zawody) Technik informatyk

Technik informatyk

Technik Informatyk 351203

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje, samodzielnie doskonali swoje kwalifikacje."

Opis zawodu:

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należą umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Do ważnych umiejętności należą również sprawne tworzenie grafiki komputerowej 2D i 3D oraz prezentacji multimedialnych (w tym filmów).

Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych, grafik komputerowy.

Absolwent technikum informatycznego będzie potrafił:

 • zastosować zasady bezpiecznej pracy z komputerem,
 • umiejętnie dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania,
 • diagnozować i usuwać usterki sprzętowe i programowe,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki, aparaty i kamery cyfrowe),
 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi rodziny Microsoft Windows i Linux,
 • obsługiwać oprogramowanie biurowe (Microsoft Office i OpenOffice),tworzyć witryny internetowe (HTML, PHP, systemy CMS) i zarządzać nimi,
 • wykorzystywać oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki komputerowej 2D i 3D,
 • wykorzystywać oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych i filmów,
 • projektować i zarządzać bazami danych,
 • programować w językach programowania (Pascal, C++, Java, PHP, Delphi, C Builder),
 • wykonywać zadania administracyjne na serwerze i sieci lokalnej,
 • posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim,
 • zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podjąć i rozliczyć działalność gospodarczą.

Technik informatyk przygotowany będzie do:

 • podjęcia pracy w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieciami komputerowymi, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych,
 • przystąpienia do matury - również w zakresie rozszerzonym,
 • przystąpienia do egzaminu zawodowego, potwierdzonego certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE,
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może pracować we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, grafiki komputerowej, a w szczególności podejmować pracę w firmach:

 • punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych);
 • działy obsługi informatycznej każdej firmy;
 • obsługa i administrowanie sieci komputerowych;
 • działy obsługi graficznej wydawnictw;
 • działy obsługi marketingowej firm;
 • projektowanie i administrowanie stron;
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych;
 • sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

Numer

kwalifikacji

(kolejność)

w zawodzie

Symbol

kwalifikacji

z podstawy

programowej

Nazwa kwalifikacji

K1

EE.08.

Montaż i ekspolatacja systemów komputerowych, urzadzeń peryferyjnych i sieci

K2

EE.09.
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 

Certyfikaty i wyróżnienia szkoły

Zaloguj do dziennika
Kalendarz
marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
LogowanieReklama
Reklama