Strona główna Informacje Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

uczniowie klasy III szkoły ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum  oraz klasy III liceum plastycznego w roku szkolnym 2014/2015 będą mogli otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników do kwoty 445 zł, jeśli:

1) pochodzą z rodzin spełniających kryterium dochodowe, czyli – 539 zł netto na jednego członka rodziny

INNE OKOLICZNOSCI UZASADNIAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA POZA KRYTERIUM DOCHODOWYM

2) pochodzą z rodzin dotkniętych problemem sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, na podstawie decyzji Dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

3) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

 

4) pieniądze na zakup podręczników będą wypłacane po przedstawieniu faktury VAT ( za zakupione podręczniki), wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,

 

5) prosimy o składnie wniosków w nieprzekraczalnym terminie od 27.08.2014 do 04.09.2013 u pedagoga szkolnego w godzinach od 9:00 do 12:00

6) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów

7) wnioski znajdują się w sekretariacie szkoły

 

Szczegółowe informacje u pedagogów szkolnych.

 

1) pochodzą z rodzin spełniających kryterium dochodowe, czyli – 539 zł netto na jednego członka rodziny

INNE OKOLICZNOSCI UZASADNIAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA POZA KRYTERIUM DOCHODOWYM

2) pochodzą z rodzin dotkniętych problemem sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, na podstawie decyzji Dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

3) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

 

4) pieniądze na zakup podręczników będą wypłacane po przedstawieniu faktury VAT ( za zakupione podręczniki), wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,

 

5) prosimy o składnie wniosków w nieprzekraczalnym terminie od 27.08.2014 do 04.09.2013 u pedagoga szkolnego w godzinach od 9:00 do 12:00

6) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów

7) wnioski znajdują się w sekretariacie szkoły

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje u pedagogów szkolnych.

 

Certyfikaty i wyróżnienia szkoły

Zaloguj do dziennika
Kalendarz
marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
LogowanieReklama
Reklama