Strona główna Rekrutacja TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM PLASTYCZNEGO 2017/2018

TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM PLASTYCZNEGO 2017/2018

Terminarz rekrutacji do liceum plastycznego na rok 2017/2018

1. Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu wstępnego badającego uzdolnienia plastyczne od 2 do 12 maja 2017 r.
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu wstępnego badającego uzdolnienia plastyczne w postępowaniu uzupełniającym
do 24 lipca 2017 r.
2.

Konsultacje i bezpłatne zajęcia przygotowawcze do egzaminu wstępnego dla kandydatów do liceum plastycznego

18.03.2017 godz.1000-1300
22.04.2017 godz.1000-1300

(soboty)

pracownie artystyczne LP
3.

Egzamin wstępny (bezpłatny) badający uzdolnienia plastyczne

Miejsce: pracownie artystyczne Liceum Plastycznego

20 maja 2017 r. (sobota)

godz. 10.00

4. Egzamin wstępny uzupełniający (bezpłatny) badający uzdolnienia plastyczne

14 czerwca 2017 r. (środa)

godz. 10.00

Egzamin z przedmiotów artystycznych obejmuje:

egzamin praktyczny:
rysunek postaci (format A3),
malarstwo - martwa natura (tempery lub plakatówki, format A3),
kompozycja przestrzenna  ( z papieru )
rozmowa kwalifikacyjna

Uwaga!

Na zajęcia przygotowawcze i egzamin należy przynieść: blok rysunkowy (format A3), ołówki miękkie (B), pędzle, farby tempery lub plakatowe, małe naczynie na wodę.

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 do 
21 czerwca 2017 r.
do 24 lipca 2017 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 23 do 27 czerwca 2017 r. X
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. do 30 czerwca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. do 7 lipca 2017 r. godz. 12:00 14 sierpnia 2017 r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 10 lipca 2017 r. 14 sierpnia 2017 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 18 lipca 2017 r. do 23sierpnia 2017 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 lipca 2017 r. godz. 10:00
24 sierpnia 2017 r.

Do podania należy dołączyć:

  • 3 fotografie,
  • posiadane zaświadczenie komisji konkursowych (laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych),
  • świadectwo zdrowia,
  • dokumenty nadające uprawnienia
 

Certyfikaty i wyróżnienia szkoły

Zaloguj do dziennika
Kalendarz
marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
LogowanieReklama
Reklama