Terminarz okresu II 2016/2017

LP
Zadania do realizacji Termin
Współpraca/odpowiedzialni
1.

Ferie zimowe

13.02.2017 r. – 26.02.2017 r.

 

2.

Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do nowego egzaminu zawodowego

16.02.2017 r.

uczniowie klas technikum

w-cy klas technikum

3.

Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

07.02.2017 r.

uczniowie klas maturalnych w-cy klas maturalnych

4.

Podanie kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych szczegółowych kryteriów przyjęcia do szkoły

do końca lutego 2017 r.

wiced A. Sagadyn

5.

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu maturalnego części ustnej egzaminu oraz harmonogramu części pisemnej.

03.03.2017 r.

 

wiced A. Sagadyn

6.

Warsztaty artystyczne i plener fotograficzny „Szukamy młodych talentów –Witamy Wiosnę w Cieplicach”

21 Marzec 2017 r.
900 – 1300 pracownie artystyczne LP

kier. M. Znamienkiewicz

n-le przedmiotów artystycznych

7.

Dni otwarte szkoły:

 

24-25.03.2017 r.
i

2,3.06.2017 r.

kier. M. Znamienkiewicz
wiced A. Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn

8.

Konsultacje plastyczne przed egzaminem wstępnym

18.03.2017 godz.1000-1300
22.04.2017 godz.1000-1300

(soboty)

pracownie artystyczne LP

kier. M. Znamienkiewicz

n-le przedmiotów artystycznych

9.

Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych
IV LP i IV Technikum


17.03.2017 r.

wychowawcy klas

n-le przedmiotowi

10.

Wywiadówka klas maturalnych
Liceum Plastycznego, Technikum,


21.03.2017 r. g.1730

wg oddzielnego harmonogramu wych.
n-le przedmiotowi

11.

Przerwa wiosenna

13.04–18.04.2017 r.

 

12.

Wywiadówka śródokresowa klas GIMNAZJUM kl. I i II oraz kl. I, II, III Liceum Plastycznego i Technikum

 

4.04.2017 r. g.1730

wychowawcy klas

n-le przedmiotowi

13.

Spotkanie rodziców klas III GIMNAZJUM

Wywiadówka śródokresowa

4.04.2017 r. g.1700

 

4.04.2017 r. g.1800

wychowawcy klas

wiced A. Szydłowska-Robak

n-le przedmiotów zawodowych

14.

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen
IV LP i IV Technikum


07.04.2017 r.

n-le przedmiotowi
wychowawcy

15.

Wystawienie ocen końcoworocznych IV LP

14.04.2017 r.

n-le przedmiotowi
wychowawcy

16.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. IV LP

14.04.2017 r.

kier. M. Znamienkiewicz

17.

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

Liceum Plastyczne

Technikum,

21.04.2017 r.

 

g.1410s. 02

g.1510 s.02

dyrektor B. Helik

wiced A.Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

18.

Wystawienie ocen końcoworocznych,

IV F/R, IV I/D

21.04.2017 r.

n-le przedmiotowi
wychowawcy

19.

Obrona prac dyplomowych Liceum Plastyczne: szkło artystyczne i witraż, snycerstwo
Egzamin dyplomowy z historii sztuki:

24.04.2017 r. g.830


25.04.2017 r. g.830

kier. M. Znamienkiewicz

20.

Zatwierdzenie wyników egzaminów dyplomowych w IV LP

25.04.2017 r. g.1510 aula

dyrektor B. Helik
wiced A. Sagadyn
wychowawcy klas
n-le przedmiotowi

21.

Egzamin gimnazjalny:
cześć humanistyczna
cześć matematyczno-przyrodnicza
języki obce

 

19.04.2017 r. g.900

20.04.2017 r. g.900

21.04.2017 r. g.900

wiced A. Szydłowska-Robak

przewodniczący Zespołów nadzorujacych

22.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I i II gimnazjum

19.04.2017 r.
20.04.2017 r.
21.04.2017 r.

 

23.

Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach trzecich-szkoła ponadgimnazjalna.

28.04.2017 r.

nauczyciele przedmiotowi

24.

Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych (wręczenie świadectw)
Technikum i Liceum Plastycznego28.04.2017 r. godz. 1300
Aula

dyrektor B. Helik,
wiced A. Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz
wychowawcy klas
n-le przedmiotowi

25.

Praktyki zawodowe klasy III technikum

04-31.05.2017 r.

kier. M. Piecyk,

 

26.

Plener klasy III LP

08-19.05.2017 r.

kier. M. Znamienkiewicz

B. Kornicka-Konecka

J. Znamienkiewicz

27.

Egzamin maturalny:
- część ustna egzaminu:
- część pisemna egzaminu:

 

Wyniki egzaminu

04 -27.05.2017 r.
04 - 26 maja 2017 r.

04 - 24 maja 2017 r.

 

30.06.2017


wg oddzielnego harmono-gramu przew. SZE i PZE
wg oddzielnego harmono-gramu ZN

28.

Egzamin wstępny do LP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów

20.05.2017 r. godz. 1000
(sobota)

pracownie artystyczne LP

kier. M. Znamienkiewicz

29.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych po egzaminie kierunkowym do Liceum Plastycznego

 

22.05.2017 r.

dyrektor B. Helik
kier. M. Znamienkiewicz

 

30.

Wystawianie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych w kl. I, II III Gimnazjum,  I, II, III Technikum i LP

19.05.2017 r.

n-le przedmiotowi
wychowawcy

31.

Piknik edukacyjny z okazji Dnia patrona Stanisława Wyspiańskiego – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

02.06.2017 r. godz.900

dyrektor B. Helik
wiced A.Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn
kier. M. Znamienkiewicz
n-le przedmiotów artystycznych

32.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2017 r.

16.06.2017 r.

 

33.

Drugi termin egzaminu gimnazjalnego

01.06.2017 r. g.900

02.06.2017 r. g.900

05.06.2017 r. g.900

wiced A.Szydłowska-Robak

przewodniczący Zespołów nadzorujacych

34.

Wystawianie wszystkich przewidywanych ocen końcowych w kl. I, II III Gimnazjum, I, II, III Technikum i Lic. Plastycznego

09.06.2017 r.

n-le przedmiotowi
wychowawcy

35.

Przeglądy przedmiotów artystycznych – II okres - malarstwo i rysunek (inne zajęcia artystyczne) kl. I, II i kl. III LP

29.05-09.06.2017 r.

kier. M. Znamienkiewicz

36.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (nowy)
- etap pisemny:
- etap praktyczny tylko dokumentacja

-etap praktyczny pozostałe kwalifikacje


20.06.2017 r. g.1200

26.06.2017 r.

 

16.06 – 08.07.2017 r.

wiced A. Sagadyn
przewodniczący ZN,
przewodniczący ZNEP

37.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary)
- etap pisemny:
- etap praktyczny;

- wyniki

 

12.06.2017 r. godz.1200

13.06.2017 r.

25.08.2017 r.

wiced A. Sagadyn
przewodniczący ZN,
przewodniczący ZNEP

38.

Egzamin wstępny uzupełniający do LP – badający uzdolnienia plastyczne kandydatów

14.06.2017 r. godz. 1000
pracownie artystyczne LP

kier. M. Znamienkiewicz

39.

Wystawienie ocen końcoworocznych

14.06.2017 r.

n-le przedmiotowi
wychowawcy

40.

Konferencja klasyfikacyjna:
Gimnazjum
Ponadgimnazjalne
Liceum Plastyczne


19.06.2017 r. g. 1420
20.06.2017 r. g. 1520
21.06.2017 r. g. 1420

dyrektor B. Helik

wiced  A.Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

41.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2017 g. 1015
boisko szkolne

dyrektor B. Helik

wiced  A.Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

42.

Zakończenie roku szkolnego klas III Gimnazjum

23.06.2017 r. g.1130
aula szkolna

dyrektor B. Helik

wiced  A.Szydłowska-Robak

43.

Konferencja plenarna

Gimnazjum
Ponadgimnazjalne

29.06.2017 r. g. 900

Aula

dyrektor B. Helik

wiced  A.Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

44.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych

 

dyrektor B. Helik
wiced A. Sagadyn

45.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych po złożeniu oryginałów dokumentów

dyrektor B. Helik
wiced A. Sagadyn

46.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w drugim naborze do szkół ponadgimnazjalnych

dyrektor B. Helik
wiced A. Sagadyn

47.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych po złożeniu oryginałów dokumentów

dyrektor B. Helik
wiced A. Sagadyn

48.

Egzamin poprawkowy egzaminu maturalnego
- ustny
- pisemny23-25.08.2017 r. g.800
22.08.2017 r. g.900

wiced A. Sagadyn

49.

Egzaminy poprawkowe:
Gimnazjum i szk. ponadgimnazjalna:


24.08.-25.08.2017 r. i 28.08.2017 r.

od g.800

wg oddzielnego harmonogramu
wiced  A.Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn

50.

Konferencja Plenarna

30.08.2017 r. g.900

Aula

dyrektor B. Helik

wiced  A.Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

51.

Zakończenie kwalifikowania do szkół do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów

po ukazaniu się Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

dyrektor B. Helik
wiced A. Sagadyn

52.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

msza św. w kościele
plac  apelowy

04.09.2017 r.

g.  900
g. 1015

dyrektor B. Helik

wiced  A.Szydłowska-Robak

wiced A. Sagadyn

 

Certyfikaty i wyróżnienia szkoły

Zaloguj do dziennika
Kalendarz
marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
LogowanieReklama
Reklama