Strona główna Rekrutacja Szkoła ponadgimnazjalna

Regulamin naboru do technikum w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018  nie obowiązują progi punktowe.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Podstawą przyjęcia kandydata do technikum w zawodach:

jest spełnienie następujących warunków:

 1. Posiadanie świadectwa ukończenie gimnazjum.
 2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w szkole w danym zawodzie, brane będą pod uwagę następujące kryteria:

liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • technik fotografii i multimediów:  plastyka i zajęcia artystyczne,
 • technik informatyk: język obcy (angielski lub niemiecki) i informatyka,
 • technik organizacji reklamy: plastyka i zajęcia artystyczne,
 • technik technologii drewna:  zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne.
 • technik przemysłu mody: zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne.

na podstawie:

 • Rozdziału 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; ;
 • Zarządzenia Nr 2/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Więcej informacji na edukacja.jeleniagora.pl

 

Technik technologii drewna

Technik Technologii Drewna 311922

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"W zawodzie technik technologii drewna pasja i praktyka idą w parze."

Więcej…

 

Technik organizacji reklamy

Technik Organizacji Reklamy 333906 (grafika reklamowa)

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"Zawód technika organizacji reklamy jest dyscypliną z dużą perspektywą."

Więcej…

 

Technik fotografii i multimediów

Technik Fotografii i Multimediów 3431045

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę."

Więcej…

 

Technik informatyk

Technik Informatyk 351203

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
"Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje, samodzielnie doskonali swoje kwalifikacje."

Więcej…

 

Technik przemysłu mody

Technik Przemysłu Mody

 • Identyfikator klasy:
 • Punkty rekrutacyjne:
 • Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
Absolwent technikum przemysłu mody będzie posiadał następujące umiejętności zawodowe:

 • projektowania wyrobów odzieżowych;
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • organizowania i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

Certyfikaty i wyróżnienia szkoły

Zaloguj do dziennika
Kalendarz
marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
LogowanieReklama
Reklama