Losy absolwentów naszej Szkoły

Informacja Powiatowego Urządu Pracy w Jeleniej Górze dla Absolwentów

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w 2015 roku realizuje projekt:


„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (I)”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w wieku 18 – 29 lat z tzw. kategorii NEET, tj. osób które:
- posiadają ustalony I lub II profil pomocy,
- nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się lub nie szkoliły się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie
W ramach projektu Urząd oferuje wsparcie dla młodych przedsiębiorczych osób w postaci dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Wysokość dotacji: 20.000,- zł. (dwadzieścia tysięcy zł)
Ogłoszenia o naborze wniosków o dotacje zamieszczane są
na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.
Formularze wniosków i informacje uzyskać można w pok. nr 2 Urzędu w godz. 800 do 1500 (tel. 75 64 73 153 75 64 73 153 i 154) oraz na stronie internetowej
www.urzadpracy.jgora.pl


Zapraszamy!!!

 

Losy absolwentów 2013/2014 Szkoła Ponadgimnazjalna

Absolwenci Szkoły Ponadgimnazjalnej 2013/2014

Liceum Profilowane Liceum Plastyczne Technikum
Studia 3 8 23
Studium 1 1 1
Praca w kraju 2 - 26
Praca za granicą 3 - 5
Studia za granicą
- - 1
Wyjazd (za granicę) - 2
 

Losy absolwentów 2012/2013 Szkoła Ponadgimnazjalna

Absolwenci Szkoły Ponadgimnazjalnej 2012/2013

Liceum Profilowane Liceum Plastyczne Technikum
Studia 5 5 12
Studium - - 3
Praca w kraju 3 3 23
Praca za granicą - 1 1
Służba wojskowa
- - 1

Dom(opieka na dzieckiem,
nie pracuje, nie studiuje)

- - 4
 

Losy absolwentów 2011/2012 Szkoła Ponadgimnazjalna

Absolwenci Szkoły Ponadgimnazjalnej 2011/2012

Liceum Profilowane Liceum Plastyczne Technikum
Studia 11 7 19
Studium 3 - 2
Praca w kraju 7 5 8
Praca za granicą 2 1 1
Działalność gospodarcza - - 2
Renta 1 - -

Dom(opieka na dzieckiem,
nie pracuje, nie studiuje)

2 - 3
Wyjazd (do innego miasta) - - 1
Wyjazd (za granicę) - - 2
 

Certyfikaty i wyróżnienia szkoły

Zaloguj do dziennika
Kalendarz
marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
LogowanieReklama
Reklama