Błąd

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 jest ustalona wg możliwości finansowych każdego z rodziców i jest składką dobrowolną.

Zgodnie z uchwałą RR 5/11/2016

Przy frekwencji wpłat 100% kwoty należnej w przeliczeniu na ilość uczniów danej klasy, od kwoty pozyskanej, klasa otrzyma zwrot 50% na potrzeby danego oddziału klasowego, a 50% pozostanie do dyspozycji Rady Rodziców;

 

Środki tworzące fundusz Rady Rodziców wydatkowane są m.in na:

  1. zakup pomocy dydaktycznych,
  2. nagrody i dyplomy dla uczniów biorących udział w konkursach,
  3. artykuły biurowe dla Samorządu Uczniowskiego,
  4. nagrody  dla uczniów wyróżniających się w nauce,
  5. wyposażenie szkoły w niezbędne sprzęty, urządzenia oraz poprawę funkcjonalności i standardu bazy szkoły,
  6. zapomogi, zasiłki losowe dla uczniów,
  7. dofinansowanie do imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, naukowych.

Wpłaty  można dokonywać  na poniższy rachunek bankowy

(podając imię ,nazwisko ucznia i klasę).

lub wpłacając bezpośrednio u skarbników lub wychowawców klas

Dane do przelewu

Rada Rodziców

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych

im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Cieplicka 34

58-560 Jelenia Góra

BANK ZACHODNI WBK III 34 1090 2633 0000 0001 3239 1922