Błąd

Losy absolwentów 2011/2012 Szkoła Ponadgimnazjalna

Absolwenci Szkoły Ponadgimnazjalnej 2011/2012

Liceum Profilowane Liceum Plastyczne Technikum
Studia 11 7 19
Studium 3 - 2
Praca w kraju 7 5 8
Praca za granicą 2 1 1
Działalność gospodarcza - - 2
Renta 1 - -

Dom(opieka na dzieckiem,
nie pracuje, nie studiuje)

2 - 3
Wyjazd (do innego miasta) - - 1
Wyjazd (za granicę) - - 2