Błąd

Losy absolwentów 2012/2013 Szkoła Ponadgimnazjalna

Absolwenci Szkoły Ponadgimnazjalnej 2012/2013

Liceum Profilowane Liceum Plastyczne Technikum
Studia 5 5 12
Studium - - 3
Praca w kraju 3 3 23
Praca za granicą - 1 1
Służba wojskowa
- - 1

Dom(opieka na dzieckiem,
nie pracuje, nie studiuje)

- - 4