Błąd

Losy absolwentów 2013/2014 Szkoła Ponadgimnazjalna

Absolwenci Szkoły Ponadgimnazjalnej 2013/2014

Liceum Profilowane Liceum Plastyczne Technikum
Studia 3 8 23
Studium 1 1 1
Praca w kraju 2 - 26
Praca za granicą 3 - 5
Studia za granicą
- - 1
Wyjazd (za granicę) - 2